BBM Regios
icons

Nieuws


Wet Woonoverlast treedt in werking op 1 juli 2017

Geplaats op 30-08-2017

Door deze wet krijgen burgemeesters de mogelijkheid om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers in huur- en koopwoningen in de aanpak van woonoverlast. Voordat een burgemeester gebruik kan maken van zijn bevoegdheid zijn de volgende stappen van belang.

1. De gemeenteraad neemt een verordening aan Het nieuwe artikel (artikel 151d gemeentewet) biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om bij verordening vast te leggen dat een gebruiker van een erf/woning geen ernstige en herhaaldelijke hinder mag veroorzaken voor haar omwonenden. Is dit toch het geval dan heeft de burgemeester de bevoegdheid om handhavend op te treden.

2. De burgemeester stelt beleidsregels op De burgemeester kan zijn nieuwe handhavingsbevoegdheid vastleggen in beleidsregels. Denk hierbij aan het opleggen van een gedragsaanwijzing in de vorm van een dwangsom.

3. De burgemeester zet in individuele gevallen zijn bevoegdheid in De burgemeester onderzoekt de mogelijke overlast en bekijkt de ernst van de situatie. Hij kan alleen gebruik maken van zijn nieuwe bevoegdheid als er geen andere geschikte manier is om de hinder tegen te gaan. Ook wordt onderzocht of de overlast met een ander instrument kan worden gestopt. Aan de overlastveroorzaker, dat betreft zowel de eigenaar/bewoner als een bezoeker die steeds overlast veroorzaakt, kan een bezoekersverbod opgelegd worden. De overlastgever kan in zeer ernstige situaties max vier weken uit huis geplaatst worden. Dit geldt voor koop- en huurwoningen en ook voor woningen die gebruikt worden voor Airbnb


Terug

Buurtbemiddeling Rheden, Rozendaal en Doesburg|Roermondsplein 20|Postbus 222, 6800 AE Arnhem|T 026 312 78 05|buurtbemiddelingrrd@rijnstad.nl


Dit project is onderdeel van Rijnstad

Ontwerp: Buronazessen|Realisatie: Relay